उद्देस्य

१. संस्थाको कार्य क्षेत्रभित्र सदस्यहरुको सहजताका लागी ब्रान्च बिस्तार गदै लैजाने ।
२. देशको आर्थिक मेरुद्ण्डको रुपमा विकास हुदै आईरहेको रोजगार मार्फत भित्रिने विप्रेशण ( रेमि६ेन्स ) लाई अझै सहज बनाउनको लागी आफ्नै अन्तराष्ट्रिय तथा अन्तरदेशीय विप्रेशण सेवाको स्थापना गर्ने ।
३. सदस्यहरुको हितलाई ध्यानमा राख्दै भविश्यमा स्कुल, कलेज, अस्पतालका साथै हाउजिङ्ग, सुपरमार्के तथा मार्टहरुको स्थापना गर्दै लैजानुका साथै स्वदेशमै उत्पादन गर्न सकिने तथा विदेश निर्यात हुने जस्ता उद्योगमा लगानी गर्ने ।
४. कुनै सेवा वा वस्तुका बारेमा विशिष्टता हासिल गरी आफ्ना सदस्यहरुमा सो सेवा वा वस्तु द्व्रारा सेवा प्रदान गर्ने जस्तै मोबाईल तथा ईलेक्त्रोनिक्स वस्तुहरुको बिक्री कक्ष राखी बितरणका साथै मर्मत सम्भार सेवा प्रदान गर्ने ।
५. देशभित्र उपलब्द श्रोत तथा साधनको अधिकतम परिचालन हने गरी जलश्रोत तथा कृषीजन्य उत्पादनबाट आफ्न्नो सदस्यहरुलाई सेवा प्रदान गर्ने ।
६. संस्थाले सामाजिक कार्यमा सहयोग गर्ने अठोट बोकी भबिष्यमा अनाथ तथा बृधाश्राम सञ्चालन गरी असहाय बृध-बृधाहरुका साथै अनाथ बाल बालिकाहरुलाई समेत आश्रय दिने र आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने ।